Forbrukslån med medsøker

Når du søker lån, vil du normalt kunne låne mer dersom du er to om det. I tillegg til et høyere lånebeløp, vil du normalt også kunne få bedre vilkår og betingelser enn om du skulle søkt alene.

Det hender også at du ikke vil få godkjent søknaden med mindre du har en medsøker/kausjonist. Dette kan komme av lav inntekt eller usikker betalingsevne. Når du søker sammen med en medsøker/medansvarlig, vil risikoen for utlåner bli mindre, som gjør at de lettere kan godkjenne søknaden.

Stilles det noen spesielle krav til å søke om forbrukslån med en medansvarlig?

Det er veldig enkelt å søke om lån med en medansvarlig. Når du fyller ut søknadsskjemaet, for eksempel hos Bank Norwegian, velger du bare «ja» når de spør om du har en medsøker, og du vil da få opp et ekstra sett med datafelt hvor du fyller inn informasjon om medsøker.

Stilles det krav til medsøker?

I Norge er det ikke noe spesielt regelverk for hvem du kan bruke som medsøker. For mange vil det naturlige valget være samboer eller kjæreste, eller foreldre for noen. Det som uansett er viktig, er at det er mellom to personer som stoler på hverandre siden begge blir solidarisk ansvarlige for gjelden. Det vil si at dersom du ikke betaler, vil medsøker betale både «sin» og «din» gjeld. Vi anbefaler derfor å ikke bruke venner som medsøkere, siden det fort kan bli krøll dersom en av dere skulle ende i betalingsknipe.

Uansett hvem du søker med er det viktig at dere begge er klar over ansvaret, og eventuelt økonomiske problemer det kan gi den andre parten dersom en av dere ikke skulle betale. Samtidig anbefaler vi at du bare bruker en medsøker dersom begge har nytte av lånet, for eksempel ved oppussing av felles bolig, felles ferietur, bryllup mm.

Hvilke fordeler gir det

Fordelen for utlåner er at risikoen for at lånet ikke blir tilbakebetalt går ned. Når banken tar mindre risiko, kan de gi deg bedre betingelser. Dette betyr blant annet at du kan få:

  • Et lån med bedre rente enn du ellers hadde fått. Dette gjelder nesten uansett lånebeløp.
  • Et høyere lånebeløp
  • Lånet innvilget med en medsøker, selv om det ikke ville blitt godkjent dersom du søkte alene

Bilde: Merete Veian

Sist oppdatert 26. november 2016