Hvilke rettigheter har du når du bruker kredittkort?

En av de største fordelene med kredittkort, viktigere enn alle kredittkortbonus og rabatter, er rettighetene du har ved kreditthandel. I denne artikkelen vil vi gå i detalj på disse rettighetene.

Dine rettigheter når du betaler med kredittkort

Rett til erstatning ved konkurs
Du har rett på erstatning dersom selger slås konkurs. F.eks. dersom du booker hotell/flybilletter lenge i forveien og leverandøren av disse skulle gå konkurs, har du rett på erstatning. Dersom du betaler på forskudd, er disse pengene normalt tapt.
Rettigheter ved svindel og misbruk av kortinformasjon
Dersom du blir utsatt for svindel, f.eks. skimming, kopiering av kort eller identitetstyveri, er du mye bedre sikret når du bruker kredittkort.
Rettigheter ifbm. klage på feil eller mangler
Dette er en ekstra sikkerhet for deg som handler varer og tjenester via internet. Selv om regelverket gjelder enten du handler over internett eller over disk, er det hovedsakelig ved netthandel/fjernhandel at dette er mest aktuelt. Dersom du kjøper en vare/tjeneste fra en næringsdrivende/firma med kredittkort, er du beskyttet, selv om selger skulle nekte å hjelpe deg eller ikke levere varene.

Hvordan klage ved feil/mangler?

En av de viktigste fordelene med kredittkort er at du har mulighet til å klage på feil/mangler på en vare eller tjeneste. Dette regelverket er nedfelt i finansavtaleloven § 54 b. Ved en reklamasjonssak kan du som privatperson klage til kortutseteder/kredittyter, så lenge den du handler av er en næringsdrivende.

Kredittyter i disse tilfellene vil være kortusteder, f.eks. Bank Norwegian, Santander eller Komplett.

Det er også viktig å nevne at du må ha prøvd å løse saken med selger først. Dersom ikke dette fører frem, kan du klage til kredittyter. Klagen må sendes skriftlig, og du må legge ved kjøpskvittering samt dokumentasjon på samtaler med selger (f.eks. epostutskrifter). Beløpet du har brukt på varen/tjenesten vil deretter bli refundert av kredittyter.

Dine rettigheter ved svindel og misbruk av kortinformasjon

Kortsvindel — at noen misbruker ditt kredittkort eller betalingskort — blir vanligerer og vanligere i Norge. Kortsvindel kan skje via netthandel, kopiering av kort i minibank, identitetstyveri eller ved tyveri av kort.

Det er en ting som er viktig her, og det er uaktsomhet. For eksempel dersom du oppbevarer kode og kort sammen er det regnet som uaktsomt, noe som igjen påvirker dine rettigheter til erstatning. Det som da kan skje er at du selv må dekke deler av beløpet selv.

Rettigheter ved konkurs

Dersom selskapet du handler av går konkurs før du mottar varen/tjenesten du har betalt for, eller dersom leverandøren går konkurs før garantitiden er utløpt, har du mulighet til å reklamere. Også dette punktet er dekket av finansavtaleloven, som presiserer at kredittyter er ansvarlig dersom selger ikke kan ordne opp.

Har du blitt utsatt for kredittkortsvindel? Bruk kommentarfeltet nedenfor!
Bilde: Anthony Easton

Sist oppdatert 7. september 2017